fbpx

Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate și Protecție a datelor cu caracter personal aplicabilă Siteului Casa De Idei.

Prezenta Politica de Confidențialitate stabilește modalitatea în care toate datele, inclusive datele cu caracter personal pe care Casa De Idei le colectează de la Membrii sau Clienții acesteia sau pe care aceștia le furnizează, vor fi prelucrate de către Casa De Idei.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal. În cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile acesteia, vă rugăm să nu continuați să folosiți Siteul și să nu ne furnizați date cu caracter personal. Inregistrarea pe site presupune acceptarea explicita (opt-in) a prezentelor Politicii de de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, precum și a Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, CASA DE IDEI S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

CASA DE IDEI S.R.L. se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.casadeidei.ro, asa cum prevăd dispoziţiile legale de mai sus.

Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin inregistraea si accesarea Siteului, vi se va solicita acceptarea în mod expres a prevederilor Politici de de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, iar prin acceptarea acesteia sunteți de acord cu prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal de către Casa De Idei, astfel cum este descris în prezentul Document.

Casa De Idei prelucrează Date cu Caracter Personal, pe paginile Siteului, numai cu acordul voluntar al Membrului sau Clientului, în următoarele scopuri:
• pentru a asigura accesul acestuia la produsele și serviciile siteului;
• trimiterea de newslettere și / sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS);
• trimiterea de notificări, inclusiv în ceea ce privește modificările aduse setului nostru de Termeni și Condiții;
• contactarea acestuia, la cererea sa volutar exprimată și liber consimțită prin adaugarea de date publice de contact, de catre alti utilizatori ai Siteului;
• contactarea acestuia, în chestiuni de Relatii cu Clienții; • participarea la un concurs sau promovare sponsorizată sau organizată de Casa De Idei sau de către un terț în numele nostru;
• scopuri statistice și de marketing (publicitate).

De asemenea, Casa De Idei mai prelucrează date cu caracter personal și în temei contractual, în scopuri legitime sau pentru a-și îndeplini obligațiile legale.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca Casa De Idei să colecteze și să prelucreze Datele acestuia cu Caracter Personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client își poate exercita oricare din următoarele drepturi, fie direct din platforma Siteului fie printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
• a) Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele cu caracter personal care vă privesc și acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
• b) Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete; Acest drept poate fi exercitat direct de utilizator, din pagina de profil.
• c) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege; Acest drept poate fi exercitat direct de utilizator, din pagina de profil.
• d) Dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora, în situațiile prevăzute de lege;
• e) Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
• f) Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului;
• g) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la acele date care au fost prelucrate în baza consimțământului anterior;
• h) Dreptul de a depune o plângere la noi sau în fața unei autorități de supraveghere;
• i) Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor.

Alte scopuri în care pot fi procesare datele cu caracter personal
Casa De Idei poate să colecteze și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la Site și pot fi folosite de către Casa De Idei pentru a îmbunătăți serviciile oferite Membrilor sau Clienților săi, sau cu scop statistic. Aceste date mai pot fi folosite și în cazul în care sunt încălcate prevederi ale prezentului Document, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului / Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură pentru Casa De Idei și / sau al terților cu care Casa De Idei are contracte de parteneriat în acel moment.

De asemenea, Casa De Idei poate utiliza sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe Site, pentru colectarea de date demografice despre Client, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor; Casa De Idei poate întocmi studii de satisfacție a Clienților privind serviciile conexe ale acesteia. Astfel de date sunt folosite pentru a studia preferințele Clienților săi și pentru efectuarea analizelor statistice, ambele folosite în scopul adaptării ofertei la așteptările Clienților Casa De IdeiClientul poate oferi întotdeauna astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea în cadrul sondajului fără furnizarea datelor și fără niciun impact negativ asupra sa în cazul manifestarii dreptului de renunțare.

Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevăzute de art. 2.8, colectarii datelor sale personale și de a solicita ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul manifestat pentru document, renunțănd astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părtț față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune – interese.

Folosindu-se de formularele disponibile pe SiteClientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Politica de Confidențialitate Casa De Idei se refera doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe Site. Casa De Idei nu răspunde pentru Politica de Confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara Siteului.

Casa De Idei se obligă să folosească datele colectate aparțiând Clientului / Membrului exclusiv în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului / Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la prevederile precedent va face situația în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc., este solicitată în baza legii de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.

Datele colectate de Casa De Idei de la Membrii sau Clienții săi pot fi prelucrate în, transferate în și / sau stocate într-o locație din interiorul Spațiului Economic European.

Siteul Casa De Idei poate conține în decursul timpului, linkuri către și de la siteuri ale unor terțe părți productori și distribuitori, agenții de publicitate, furnizori de servicii de plată sau platforme social media, cum ar fi Facebook, Google sau Twitter. Daca urmați un link către oricare dintre aceste siteuri, vă rugăm să rețineți că aceste siteuri au propriile politici de confidențialitate și prelucrarea a datelor cu caracter personal și că Casa De Idei nu își asumă responsabilitatea pentru politicile acestora sau practicile puse în aplicare de către acești terți. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite date acestor siteuri.

Casa De Idei nu își asumă nici o răspundere daca un Membru sau Client, este indus în eroare de către terți neautorizați care se prezintă drept reprezentanți ai Casa De Idei. Vă rugăm să ne informați îndată dacă aflați de un astfel de comportament din partea unui terț.

Prezenta Politica de Confidențialitate și prelucrarea a datelor cu caracter personal, precum și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și de contractul la distanță încheiat vor fi reglementate de legea țării așa cum se indica mai jos. Instanțele și autoritățile de protecție ale României au competența exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu această Politica de Confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal. Astfel, legislația aplicabilă și jurisdicția în materie este cea a României, fiind aplicabile deopotriva normele în materie de la nivelul Uniunii Europene.

Modalitati de colectarea de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate prin urmatoarele modalitati:
• prin formulare de abonare si inregistrare de pe site-ul casadeidei.ro

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

Casa De Idei poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:
• realizării de rapoarte / analize;
• realizării de informari în scopuri proprii;
• publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de Casa De Idei

Esti sigur ca vrei sa stergi contul?

Delete my account